Jak piszemy: zastąpić czy zastompić?

zastąpić

Poprawna pisownia

zastompić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „zastąpić”.

 

Reguła mówi, że „ą” piszemy przed spółgłoskami zwartymi: „p”, „b”, „t”, „d”, „k”, „g”, lecz wymawiamy jako "-om". W naszym słowie głoska nosowa „ą” występuje tuż przed „p”.

Pisownię tego słowa można też wytłumaczyć wymianą głosek („ą” na „ę”): „zastąpić” – „zastępstwo”.

 

Przykłady:

Czy możesz zastąpić dzisiaj Łukasza w pracy?

Zastąp mnie i sama wygłoś referat.

Komentarze