Jak piszemy: zastrzeżenie czy zastrzeżenie, zastszerzenie?

zastrzeżenie

Poprawna pisownia

zastrzeżenie, zastszerzenie

Niepoprawna pisownia

Wyraz „zastrzeżenie” piszemy przy użyciu rz i ż

 

Zastrzeżenie to krytyczna uwaga lub warunek w umowie, którego złamanie powoduje jej unieważnienie.

W wyrazie „zastrzeżenie” najpierw występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Jako drugie występuje ż, które jest uzasadnione wymianą na g: zastrzeżenie – zastrzeganie.

 

Przykłady:

Miał zastrzeżenie co do jej pracy.
Zastrzeżenie dał jej na piśmie.
To nie było jego zastrzeżenie, ale musiał je przekazać.

Komentarze