Jak piszemy: zawczasu czy za wczasu?

zawczasu

Poprawna pisownia

za wczasu

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “zawczasu”. 

 

Wyraz “zawczasu” powstał z dawnego wyrażenia przyimkowego i ma we współczesnej polszczyźnie charakter zrostu. Podobnie jak inne tego typu wyrazy (np. wtenczas, wówczas, poniewczasie) zapisujemy go łącznie. 

Wyraz “zawczasu” stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś się wydarzyło, zostało wykonane lub nastąpi wcześniej, z wyprzedzeniem. 

 

Przykłady:

Przygotuj się zawczasu na kryzys gospodarczy. 

Zapowiadają silny huragan, więc radzimy zawczasu zabezpieczyć swoje domy. 

Kupione zawczasu prezenty świąteczne ukrywam przed dziećmi na strychu. 

Komentarze