Jak piszemy: zbiór czy zbiur?

zbiór

Poprawna pisownia

zbiur

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to "zbiór".

 

Słowo „zbiór” w mianowniku liczby mnogiej to „zbiory”. W związku z tym mamy tutaj dwa wyrazy należące do jednej rodziny: "zbiór" – "zbiory".

Zgodnie z zasadami polskiej ortografii "ó" piszemy wtedy, gdy wymienia się na "o", "e", "a".

Jak możemy zauważyć, w tym przypadku „ó” wymienia się na „o”, dlatego poprawna forma zapisu to „zbiór”.

 

Przykłady:

Zbiór to plon zebrany z pola.

Jednym z pojęć matematycznych jest zbiór.

Komentarze