Jak piszemy: zdąrzą czy zdążą

zdążą

Poprawna pisownia

zdąrzą

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią tego czasownika to zdążą.

Zdążą pochodzi od „zdążyć" i jest formą w 3 osobie liczby mnogiej. Zdążyć oznacza przybycie gdzieś na czas, zrobić coś w odpowiednim czasie.

Zdążą i zdążyć należą do rodziny wyrazu „dążyć", pochodzącego do prasłowiańskiego dąžiti (dąg  siła, moc). Tak więc etymologia wyrazu uzasadnia zapis z użyciem ż.

Przykłady:

Jeśli wyjdą wcześniej to zdążą na autobus.
Nim zdążą coś powiedzieć, będzie po wszystkim.
Bali się, że nie zdążą, więc wyjechali wcześniej.

Komentarze