Jak piszemy: zdaża czy zdarza

zdarza

Poprawna pisownia

zdaża

Niepoprawna pisownia

Czasownik zdarza zapisujemy z użyciem rz.

Zdarza jest formą w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, pochodzącą od czasownika „zdarzać", czyli sprawiać, zsyłać, spowodować.

Zdarza jest rodziną wyrazu „dar", a więc, zgodnie z zasadami ortograficznymi (rz pisane jest zawsze wtedy, gdy wymienia się na r), dochodzi oboczności rz:r.

UWAGA: Zdarza się jest czasownikiem zwrotnym oznaczającym, że coś się wydarzyło, stało się, przytrafiło się, w odniesieniu do rzeczy, która dzieje się od czasu do czasu, sporadycznie, np. Zdarza się, że się spóźniam.

Przykłady:

Bóg zdarza, człowiek brać musi.
Fatum zdarzyło, że Edyp wypełnił przepowiednię wyroczni.
Jemu zawsze zdarza się coś dziwnego.

Komentarze