Jak piszemy: ze mną czy zemną - razem czy osobno?

ze mną

Poprawna pisownia

zemną

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie to powinniśmy zapisywać rozłącznie – "ze mną".

 

Jest to wyrażenie przyimkowe składające się z przyimka (ze) i zaimka (mną). W tego typu połączeniach stosuje się pisownię rozdzielną podobnie jak w przykładach: beze mnie, z kolei, na przykład.

 

Przykład:

Jesteś ze mną czy przeciw mnie?

Chodź ze mną do kina, potem możemy pójść na kolację.

Czy wybierzesz się ze mną nad morze?

Komentarze