Jak piszemy: żeński czy rzeński?

żeński

Poprawna pisownia

rzeński

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „żeński”.

 

"Żeński" to przymiotnik przypisujący czemuś lub komuś cechy kobiece, opisujący, że coś jest przeznaczone dla kobiet czy posiada cechy typowe dla kobiet.

 Ż w wyrazie "żeński" było zapisywane już w słownikach z XV wieku, a pochodzenia można doszukiwać się w słowie "żona".

Jest to więc ż niewymienne, które potwierdza zasada historyczna.

 

Przykłady: 

W żeńskim akademiku słychać było śmiech.

Żeński charakter tej wycieczki odstraszył wszystkich chłopców.

Był silnym chłopcem, ale miał wiele żeńskich cech.

Komentarze