Jak piszemy: zespół czy zespuł?

zespół

Poprawna pisownia

zespuł

Niepoprawna pisownia

Wyraz “zespół” piszemy z użyciem litery “ó”.

 

Zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego zespół to 1. grupa osób wykonujących wspólnie jakiegoś rodzaju pracę lub prowadzących jakąś działalność; 2. grupa elementów tworzących określoną pod względem funkcji całość; 3. część urządzenia lub kilka połączonych urządzeń złożonych z mniejszych elementów, które spełniają określoną funkcję przy działaniu całości; 4. grupa określonych objawów, które związane są z jakąś chorobą lub jakimś zaburzeniem; 5. zbiorowisko roślinne o określonej strukturze i składzie gatunkowym odznaczające się swoistymi właściwościami ekologicznymi. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ó, gdy wymienia się na o, e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W przypadku rzeczownika “zespół” następuje wymiana ó na o, np. zespół - zespołu

 

Przykłady:

Osoba cierpiąca na zespół Aspergera często obsesyjnie pasjonuje się jakąś wąską dziedziną wiedzy. 

Nasz firmowy zespół marketingowy powiększył się o dwóch pracowników. 

Mój ulubiony zespół zagra latem w Warszawie. 

Komentarze