Jak piszemy: zeszłoroczny czy zeszło roczny – razem czy osobno?

zeszłoroczny

Poprawna pisownia

zeszło roczny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „zeszłoroczny”.

 

Słowo składa się z dwóch członów. „Roczny” zawiera główne znaczenie, natomiast „zeszło” je dookreśla. Reguła ortograficzna mówi, że takie złożenia – nazwane przymiotnikami złożonymi – zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Zeszłoroczne urodziny wspominam bardzo miło.

Zeszłorocznych wakacji nie zaliczam do udanych.

Komentarze