Jak piszemy: żetelne czy rzetelne

rzetelne

Poprawna pisownia

żetelne

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią tego przymiotnika to rzetelne.

Rzetelne jest odmianą w mianowniku lub wołaczu w liczbie pojedynczej i rodzaju żeńskim, pochodzącą od przymiotnika „rzetelny”. „Rzetelny”, czyli należycie wypełniający swoje obowiązki, uczciwy, solidny, sumienny, godny zaufania.

Zapis z użyciem rz wyjaśnia etymologia. Wyraz pochodzi od staropolskiego źrzetelny, co oznacza przejrzysty, wyraźny. Jednak w dzisiejszym znaczeniu jest zapożyczeniem z języka czeskiego – zrzetelný (prawy, uczciwy).

Przykłady:

Tylko rzetelne informacje powinny znajdować się w gazetach.
Janek jest naprawdę rzetelnym pracownikiem.
Rzetelna płaca, to rzetelna praca.

Komentarze