Jak piszemy: zetrzeć czy starkować?

zetrzeć

Poprawna pisownia

starkować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “zetrzeć”. 

 

Czasownik “starkować” nie występuje w polszczyźnie ogólnej. Ma status regionalizmu wschodniego. Można się z nim spotkać na Mazowszu, w okolicach Suwałk, na Wileńszczyźnie, a także w Wielkopolsce. Oznacza “zetrzeć na tarce” i tylko w tym kontekście bywa stosowany jako synonim czasownika “zetrzeć”. 

 

Językoznawcy odradzają jednak stosowania czasownika “starkować” w sytuacjach oficjalnych, wymagających od nadawcy poprawności językowej. 

 

Przykłady: 

 

Następnie trzeba zetrzeć ser i posypać nim potrawę. 

Obiad jest już prawie gotowy, muszę tylko zetrzeć warzywa na surówkę. 

Czy mógłbyś zetrzeć dwie marchewki? 

Komentarze