Jak piszemy: zgrubsza czy z grubsza – razem czy osobno?

z grubsza

Poprawna pisownia

zgrubsza

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "z grubsza".

Zwrot ten oznacza, że coś jest powierzchowne, niedokładne. To typowe wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z (w tym wypadku) przysłówkiem. Zgodnie z zasadami ortograficznymi wyrażenia przyimkowe zapisujemy zasadniczo oddzielnie, bez względu na ich pierwotne lub przenośne znaczenie.

Przykłady użycia:

Ten ogród został tylko z grubsza uprzątnięty.

Przyjrzałem się jej tylko z grubsza.

Komentarze