Jak piszemy: zhańbiony czy shańbiony?

zhańbiony

Poprawna pisownia

shańbiony

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “zhańbiony”. 

 

Przymiotnik "zhańbiony" stosujemy na określenie kogoś, kto został okryty lub okrył się złą sławą, hańbą. 

 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii przed spółgłoską h zawsze stosujemy przedrostek z.  

 

Przykłady: 

 

Jeszcze nigdy nie czułem się tak zhańbiony. 

Pracownik został zhańbiony w rozmowie z szefem. 

Ten naród został w swojej historii wielokrotnie zhańbiony. 

Komentarze