Jak piszemy: Ziemia czy ziemia?

Ziemia

Zależy od kontekstu

ziemia

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Wyrazy mają inne znaczenia, co wpływa na ich pisownię. Użycie słów zależy od kontekstu.

Ziemia to trzecia planeta Układu Słonecznego – nazwy planet piszemy wielką literą.
Wyraz „ziemia” ma kilka znaczeń (m.in. ląd, ojczyzna, kraj, miejsce życia ludzkiego, gleba) – we wszystkich pozostałych znaczeniach używamy małej litery.

Przykłady użycia:
Od dawna wiadomo, że Ziemia obraca się dookoła Słońca.
Ciągle szukam swojego miejsca na ziemi.
Postawiłam na balkonie doniczki z ziemią.

Komentarze