Jak piszemy: ziemski czy ziemny?

ziemski

Zależy od kontekstu

ziemny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Przymiotnik „ziemski” znaczy: dotyczący Ziemi (planety), ziemi (nieruchomości, jednostki administracyjnej), związany z życiem doczesnym.

Przymiotnik „ziemny” znaczy: dotyczący gleby, wnętrza skorupy ziemi, powierzchni ziemi.

Przykłady użycia:
Myślą przewodnią jego poezji jest twierdzenie, że kres ziemskiego żywota to koniec ostateczny.
Skorupa ziemska to zewnętrzna warstwa Ziemi.
Ich naturalnym środowiskiem były ziemne norki.
Uwielbiam orzeszki ziemne.

Komentarze