Jak piszemy: zmęczenie czy zmenczenie?

zmęczenie

Poprawna pisownia

zmenczenie

Niepoprawna pisownia

Czasownik zmęczenie zapisujemy z użyciem ę

Zmęczenie to brak energii, sprawności, wyczerpanie po wysiłku, przemęczenie, wyczerpanie.

Zgodnie z zasadami ortografii ę zapisujemy zawsze wtedy, gdy występuje przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g, stąd poprawnym zapisem jest zmęczenie

Przykłady:

Jesienią odczuwam długotrwałe zmęczenie.
Zmęczenie było powodem spadku formy naszego zawodnika.
Niedostateczna ilość snu powoduje zmęczenie

Komentarze