Jak piszemy: żmudny czy rzmudny, żmódny?

żmudny

Poprawna pisownia

rzmudny, żmódny

Niepoprawna pisownia

Wyraz „żmudny” piszemy przy użyciu ż i u. 

 

„Żmudny” to przymiotnik określający, że coś wymaga dużo czasu, pracy i cierpliwości.

Wyraz „żmudny” pierwotnie brzmiał zmudny. Współczesna postać - ze spółgłoską ż w nagłosie wyrazu - jest wtórna.

 

Przykłady:

Praca nad esejem była żmudna.
Żmudny trening przyniósł zamierzony efekt.
To była bardzo żmudna praca.

Komentarze