Jak piszemy: znaleźć czy znaleść?

znaleźć

Poprawna pisownia

znaleść

Niepoprawna pisownia

Czasownik znaleźć zapisujemy z użyciem ź.

Znaleźć, czyli odszukać coś, co jest ukryte, wyśledzić kogoś, ustalić miejsce pobytu, zapodziać coś gdzieś.

Błędna pisownia znaleść wynika z uwarunkowań historycznych, ponieważ obok czasownika znaleźć (staropol. naleźć) istniał znajść (stropol. najść), które najpewniej były używane zamiennie, ponieważ charakteryzowały się podobną odmianą: znalazę, znaleziesz, znalezie oraz znajdę, znajdziesz znajdzie. W miarę rozwoju polszczyzny zatarciu uległy różnice między czasownikami, a znaleźć przyjęło czas przyszły i tryb rozkazujący pochodzący od znajść, które do dziś zachowało się w niektórych gwarach i dialektach regionalnych. 

 

Przykłady:

Panuje tu taki bałagan, że nie można nic znaleźć!
W ogłoszeniu powinny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje potrzebne do kontaktu.
Po kilku dniach poszukiwań udało się znaleźć zagubionego pieska.

 

Komentarze

~ ~ N
5/26/20, 9:11 AM
:(
~ M
5/5/20, 9:38 AM
:)