Jak piszemy: znamię czy znamiono?

znamię

Poprawna pisownia

znamiono

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „znamię”.

Forma „znamię” to forma mianownika liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju nijakiego.
Występująca niekiedy błędna forma mianownika „znamiono” może wynikać ze skojarzenia z formami przypadków zależnych, w których temat ulega rozszerzeniu (np. znamienia, znamieniem, znamieniu).

Znamię to plamka lub wypukłość na skórze; cecha wyróżniająca czegoś, oznaka, symptom; górna część słupka kwiatowego.

Przykłady użycia:
Miała na czole duże brązowe znamię.
Jego zdaniem płytkie relacje międzyludzkie to znamię współczesnego świata.
Od urodzenia mam znamię na plecach.

Komentarze