Jak piszemy: znikąd czy z nikąd - razem czy osobno?

znikąd

Poprawna pisownia

z nikąd

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to pisownia łączna - "znikąd".

 

Wyrażenie to jest synonimiczne względem sformułowań: z żadnej strony/miejsca; od nikogo. Taka forma zapisu podyktowana jest zasadą pisowni łącznej cząstek wyrazów -ąd, -ędy, -dziesiąt, -dziesty, -kroć, -krotny, -nasty, -naście z przedrostkami.

 

Przykłady:

Ten nieznajomy mężczyzna pojawił się właściwie znikąd.

Próbowaliśmy wołać o pomoc, ale znikąd nadziei na ratunek.

Znikąd nie chciał wychodzić bez pożegnania z gospodarzami. 

Komentarze