Jak piszemy: Zofii czy Zofi?

Zofii

Poprawna pisownia

Zofi

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „Zofii”.

 

Wyraz „Zofii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej imienia żeńskiego Zofia. 

Zakończenie ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na ia. Reguła ta dotyczy także imion.

Zofia to imię żeńskie pochodzenia greckiego od wyrazu sophia oznaczającego mądrość.

Przykłady:
Zofii nie chciało się wychodzić z domu.
Udowodniono, że była to wina Zofii.
Zofii skradziono torebkę, w której były klucze do mieszkania.

Komentarze