Jak piszemy: żona czy małżonka?

żona

Zależy od kontekstu

małżonka

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

 

Forma "małżonka" jest uznawana za bardziej oficjalną, dlatego używamy jej w rozmowach i tekstach mających oficjalny charakter.

Warto jednak wiedzieć, że mężczyzna, który mówi o swojej żonie, powinien używać wyłącznie określenia "żona" ("małżonka" tylko żartobliwie), natomiast gdy mówi o cudzej żonie, może użyć zarówno jednej formy, jak i drugiej (w zależności od sytuacji).

 

Przykłady:

Moja żona właśnie wróciła z wakacji.

Proszę przekazać ukłony dla małżonki.

Na uroczystość zaproszono m.in. pana premiera z małżonką.

Komentarze