Jak piszemy: żona czy rzona?

żona

Poprawna pisownia

rzona

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „żona”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Jutro zostaniemy mężem i żoną.

Hania jest żoną Jacka od dziesięciu lat.

Komentarze