Jak piszemy: żonkil czy rzonkil?

żonkil

Poprawna pisownia

rzonkil

Niepoprawna pisownia

 Rzeczownik żonkil zapisujemy z użyciem ż.

Żonkil to roślina ozdobna o rozłożystych żółtych i bardzo wonnych kwiatach, narcyz.

Poprawną pisownię wyjaśnia etymologia. Wyraz pochodzi z języka francuskiego, gdzie występuje jonquille. Zatem polszczyzna zapożyczyła formę fonetyczną, zaś zapis z użyciem ż związany jest z wymową j we francuszczyźnie jako ż.

Przykłady:

Żonkil jest symbolem nadziei. 
Ogrodnik pielęgnując rabatkę sadził żółte żonkile.
Przy leśnym potoku znajduje się polana pełna żonkili.

Komentarze