Jak piszemy: zrobiłbym czy zrobił bym - razem czy osobno?

zrobiłbym

Poprawna pisownia

zrobił bym

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „zrobiłbym”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że cząstkę "-by" z czasownikami w formie osobowej piszemy łącznie. Czasownik w formie osobowej to taki, który został odmieniony (nie jest w bezokoliczniku). „Zrobiłbym” odnosi się do pierwszej osoby liczby pojedynczej – „ja”.

 

Przykłady:

Zrobiłbym to, gdybyś mi pomogła.

Zrobiłbym porządek w ogrodzie, gdyby nie zaczął padać deszcz.

Komentarze