Jak piszemy: zrzec się czy zrzeknąć się?

zrzec się

Poprawna pisownia

zrzeknąć się

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „zrzec się”.

W omawianym przypadku forma bezokolicznika kończy się na -c, podobnie jak w innych wyrazach, których temat w 3.osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego kończy się na k lub g (zrzec się – zrzekł się).

Przykłady użycia:
Ku zdziwieniu wszystkich postanowił zrzec się prawa do tronu.
Chciałbym zrzec się polskiego obywatelstwa.

Komentarze