Jak piszemy: żwawo czy rzwawo?

żwawo

Poprawna pisownia

rzwawo

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest żwawo.

Żwawo, czyli szybko, energicznie, żywo, pełen temperamentu, werwy.  

Poprawna pisownia z użyciem ż znana jest już od XV wieku. Przypuszczalnie wiąże się ona z prasłowiańskim živǫ, które oznaczało żywo (od żyć). Zgodnie z zasadami ortograficznymi zapis z użyciem ż niewymiennego należy zapamiętać ze względu na historyczne pochodzenie słowa.

Przykłady:

Wystraszona sarenka żwawo przeskoczyła przez ogrodzenie i popędziła w stronę lasu.
Żołnierze szli żwawo, w jednym tempie.
Spojrzał na zegarek i żwawo pobiegł do łazienki, gdyż okazało się, że jest już spóźniony.

Komentarze