Jak piszemy: zważone czy zwarzone?

zważone

Zależy od kontekstu

zwarzone

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

1. Przymiotnika "zwarzone" używamy do określenia zepsutego mleka, rzadziej o czyimś popsutym nastroju, np.: Dolałaś mi do kawy zwarzonego mleka.

2. Przymiotnika "zważone" używamy w sytuacji, kiedy określamy czyjś ciężar, wagę, np.: Zostałam zważona przez szkolną pielęgniarkę.

Komentarze