Jak piszemy: zwieść czy zwieźć?

zwieść

Zależy od kontekstu

zwieźć

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czasownik „zwieść” oznacza: wprowadzić kogoś w błąd.

Czasownik „zwieźć” oznacza: przemieszczając wiele osób lub przedmiotów, sprawić, że znajdą się w jakimś miejscu; wioząc, sprowadzić coś w miejsce położone niżej.

Przykłady użycia:
Nie daj się zwieść jego słowom.
Poszkodowanych trzeba będzie zwieść ze stoku.
Jutro macie zwieźć to wszystko na plac budowy.

Komentarze