Jak piszemy: zwycięscy czy zwycięzcy?

"Zwycięscy" - forma liczby mnogiej przymiotnika "zwycięski".

Zależy od kontekstu

"Zwycięzcy" - forma mianownika liczby mnogiej lub biernika liczby pojedynczej rzeczownika "zwycięzca".

Zależy od kontekstu

Oba wyrazy są poprawne, ale różnią się znaczeniem. Ich użycie zależy zatem od kontekstu wypowiedzi.

 

Wyraz "zwycięscy" to forma liczby mnogiej przymiotnika "zwycięski". 

 

Przykłady:

 

Zwycięscy siatkarze wracają do Polski.

Po zaciekłej bitwie zwycięscy żołnierze świętują. 


Wyraz "zwycięzcy" to forma mianownika liczby mnogiej lub biernika liczby pojedynczej rzeczownika "zwycięzca". 

 

Przykłady:

 

Dziś poznamy nazwisko zwycięzcy.

Niemieccy piłkarze to zwycięzcy turnieju.

Komentarze