Jak piszemy: życzenia czy rzyczenia?

życzenia

Poprawna pisownia

rzyczenia

Niepoprawna pisownia

Wyraz “życzenia” piszemy z użyciem litery “ż”. 

 

"Życzenia" - forma dopełniacza liczby pojedynczej oraz mianownika liczby mnogiej rzeczownika “życzenie”; także rzeczownik plurale tantum (posiadający tylko formę liczby mnogiej). Rzeczownik “życzenie” (zarówno w formie liczby pojedynczej, jak i mnogiej) oznacza to, czego ktoś sobie życzy. Rzeczownik plurale tantum "życzenia" oznacza natomiast to, czego się komuś życzy z jakiejś okazji; też formułę, za pomocą której składa się życzenia. 

Żadna reguła ortograficzna nie wyjaśnia występowania litery ż w wyrazie “życzenia”. Pisownię tę należy zatem zapamiętać. 

 

Przykłady:

Czy ma pan jeszcze jakieś życzenia

Muszę pamiętać, aby złożyć mamie życzenia z okazji Dnia Matki. 

Na widok spadającej gwiazdy nigdy nie wypowiadam w myślach życzenia.

Komentarze

~ Małgorzata
12/18/23, 4:58 PM
Kolendq