Jak piszemy: życzliwy czy rzyczliwy?

życzliwy

Poprawna pisownia

rzyczliwy

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "życzliwy".

 

"Życzliwy" to przymiotnik określający człowieka mającego dobre intencje.

Wyraz "życzliwy" pochodzi od "życzyć", którego pisownię ż potwierdza prasłowiańskie žitъčiti.

Pisownia ż w wyrazie "życzliwy" dyktowana jest więc zasadą historyczną.

 

Przykłady: 

Był tak życzliwy, że pożyczył jej samochód, a sam jeździł autobusem.

Lubiła go, ponieważ był życzliwy.

Gdyby nie był tak życzliwy, na pewno już by się z nim pokłóciła.

Komentarze

~ Tak
10/14/22, 8:39 AM
Super