Jak piszemy: żyrafa czy żerafa?

żyrafa

Poprawna pisownia

żerafa

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “żyrafa”. 

 

Wyjaśnia ją pochodzenie wyrazu “żyrafa” z francuskiego girafe

Po ż zapisujemy fonem y (zamiast i), ponieważ zgodnie z fonetyką języka polskiego po spółgłosce twardej (jaką jest m.in. ż) zawsze występuje samogłoska y. 

 

Przykłady: 

Do gdańskiego ZOO trafiła nowa żyrafa. 

Żyrafa jest najwyższym zwierzęciem żyjącym na ziemi. 

Szyja żyrafy może mierzyć nawet dwa metry. 

Komentarze

~ Szumi
10/24/22, 4:46 PM
Mama