Jak piszemy: zżera czy zrzera?

zżera

Poprawna pisownia

zrzera

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest zżera.

Zżera to określenie sposobu jedzenia zwierząt lub też pospolite określenie na łapczywe pożeranie czegoś przez człowieka, a także oznacza strawić, stoczyć, przegryźć oraz zniszczyć.

Zżera jest czasownikiem niedokonanym w czasie teraźniejszym w 3 osobie liczby pojedynczej, pochodzącym od zeżreć. Wyraz ten pochodzi od prasłowiańskiego žerti, a więc jest to słowo rodzime, które zawsze będzie zapisywane z użyciem ż.

Przykłady:

Wygłodniały pies zżera pospiesznie rzucone mu mięso.
Zżera mnie ciekawość co on jej powiedział.
Mój samochód powoli zżera rdza.

Komentarze