Jak się pisze: chrzestna czy chrzesna?

chrzestna

Poprawna pisownia

chrzesna

Niepoprawna pisownia

Wyraz ten pochodzi od rzeczownika chrzest. Zgodnie z regułami ortografii języka polskiego rzeczownik ten należy zapisywać: CHRZESTNA. Pominięcie t jest błędem. Nieprawidłowa pisownia rozpowszechniona jest zapewne przez niestaranną wymowę, w której głoska ta nie jest słyszalna.

Przykłady:

Moja chrzestna to taka dobra wróżka. Jest zawsze wtedy, gdy jej potrzebuje.
Chrzestna i chrzestny zajmują honorowe miejsca przy stole.
Chrzestna Agnieszki już nie żyje. Zmarła, zanim dziewczynka zdążyła ją dobrze poznać.

Komentarze

~ Haha
10/19/19, 1:15 PM
No nawet
~ Anita
5/26/18, 8:12 AM
Pomogło