Jak się pisze: karmik czy karmnik?

karmnik

Poprawna pisownia

karmik, karnik

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "karmnik".

 

Karmnik to niewielka zadaszona konstrukcja, w której zostawia się pożywienie dla ptaków.

Błędny zapis wynika z próby uzyskania tego słowa od czasownika "karmić".

Jednak w tym przypadku do podstawy słowotwórczej karm- należy dodać końcówkę -nik, gdyż jest to prawidłowy sposób tworzenia wielu rzeczowników odczasownikowych, jak na przykład: wyłącznik, grzejnik, nadajnik, składnik, mnożnik czy pracownik.

 

Przykłady:

Julek przygotowywał karmnik z dziadkiem - chciał przymocować go do drzewa przed zimą.

Do karmnika co rano przylatywały wróble, a wieczorem gil.

Nie malowali karmnika farbami, aby był bardziej ekologiczny.

Komentarze