Jak piszemy: kim kolwiek czy kimkolwiek – razem czy osobno?

kimkolwiek

Poprawna pisownia

kim kolwiek

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem rzeczownika kimkolwiek jest pisownia łączna.

Kimkolwiek jest rzeczownikiem w rodzaju męskim i nijakim w liczbie pojedynczej w narzędniku i miejscowniku.

Kimkolwiek to odmiana zaimka ktokolwiek, wyrażającego dowolność lub obojętność wyboru osoby lub negatywną ocenę osoby z punktu widzenia tego, o czym mowa.

UWAGA: Błędną pisownię rozpowszechnia tytuł znanego amerykańskiego serialu animowanego z 2002 roku – „Kim Kolwiek”, który jest pseudonimem głównej bohaterki (Kimberly „Kim” Anna Kolwiek).

Przykłady:

Możesz zostać kimkolwiek chcesz!
Umów się z kimkolwiek z naszego oddziału na przekazanie odpowiednich dokumentów.
Kimkolwiek jesteś, nie zmieniaj się, Tom.

Komentarze