Jak piszemy: letko czy lekko

lekko

Poprawna pisownia

letko

Niepoprawna pisownia

Przysłówek lekko zapisujemy z użyciem podwojonej litery k.

Lekko jest przysłówkiem powstałym od przymiotnika lekki i oznacza coś co mało waży, zgrabny ruch lub coś niewymagające wysiłku.

Letko jest formą gwarową, którą można usłyszeć na wsiach, czy wśród górali. Błędną pisownię utrwala więc zapis gwary, którą zapisuje się pismem fonetycznym (a więc tak jak słychać).

Przykłady:

Ciężko jest lekko żyć.
Ogarnął ją lekki niepokój widząc całe zajście.
Tańcząc, lekko unosi się wraz z muzyką.

Komentarze