Jak piszemy: minoł czy minął

minął

Poprawna pisownia

minoł

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem tego czasownika to minął.

Minął jest czasownikiem dokonanym od minąć (mijać) i oznacza przejście obok jakiejś rzeczy lub coś co stało się przeszłością (np. czas); w kontekście czegoś co przestało być odczuwalne, np. ból.

Błędny zapis wynika z wymowy, ponieważ samogłoska ą przed spółgłoską ł traci swoją nosowość i artykułowane jest jako o, np.: [wziołem].

Przykłady:

Jak Ci minął dzień?
Termin składania wniosków minął wczoraj.
Minął mnie i nawet nie zauważył.

Komentarze