Jak piszemy: mogli by czy mogliby - razem czy osobno

mogliby

Poprawna pisownia

mogli by

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem mogliby to pisownia łączna.

Mogliby – partykuła wyrażająca przypuszczenie, wahanie, pochodzącą od móc (być w stanie coś zrobić).

Cząstkę -by (-bym, -byś, -byśmy i -byście) zapisujemy łącznie z formami osobowymi czasowników, np. mogliby, mógłbym, mogłabym, itd.

UWAGA: Cząstka -by może występować także przed czasownikiem, dzięki temu można unikąć błędu ortograficznego, np. by mogli: Może oni by mogli dziś do nich pojechać?

Przykłady:

Mogliby potraktować nas ulgowo.
Jeśli mogliby przyjechać wcześniej, uniknęlibyśmy korków.
Mogliby stworzyć poradnik jak korzystać z najnowszych urządzeń.

Komentarze

~ Super film
3/4/19, 4:06 PM
Fajnje
~ xd
12/13/18, 8:30 PM
ok