Jak piszemy: nie dużo czy niedużo - razem czy osobno?

niedużo

Poprawna pisownia

nie dużo

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapisem niedużo jest pisownia łączna.

Niedużo – w niewielkiej ilości lub liczbie; niewiele.

Partykułę nie jako zaprzeczenie zawsze zapisujemy łącznie z przysłówkami utworzonymi od przymiotników.

Przykłady:

Niedużo brakowało, a doszłoby do tragedii.
Niedużo mi potrzeba do szczęścia.
Na pikietę przyszło niedużo ludzi.

 

Komentarze

~ Kto pyta, nie błądzi?
1/23/23, 6:04 PM
Ile? Dużo. Przysłówek nieokreślony?
~ tak
10/29/21, 3:42 PM
ok.
~ Koko
12/15/19, 3:22 PM
Aha.