Jak piszemy: nie koniecznie czy niekoniecznie - razem czy osobno

niekoniecznie

Poprawna pisownia

nie koniecznie

Niepoprawna pisownia

Przysłówek niekoniecznie zapisywany jest łącznie.

Niekoniecznie – nie całkiem, bez koniecznej potrzeby lub niezupełnie.

Zasadę łącznej pisowni wyjaśnia zasada ortograficzna, która mówi, że przysłówki w stopniu równym zapisywane są łącznie.

UWAGA: Nie koniecznie poprawne będzie wówczas, gdy mowa o przeciwstawieniu treści: nie + konieczność (w znaczeniu obligatoryjności, obowiązku), np. Nie koniecznie, lecz mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Przykłady:

Wyjazd na wakacje w zimie to niekoniecznie dobry pomysł.
Twoja decyzja niekoniecznie była dobra.
Niekoniecznie tylko najwyższy wymiar kary dla przestępców jest sposobem na walkę z wandalizmem.

Komentarze