Jak piszemy: obtować czy optować

optować

Poprawna pisownia

obtować

Niepoprawna pisownia

Czasownik optować zapisujemy z użyciem p.

Optować, czyli opowiedzieć się za czymś, korzystać z prawa opcji.

Optować jest wyrazem pochodzenia łacińskiego (łac. optare - wybierać).

Błędny zapis wynika z wymowy, gdzie dochodzi do udźwięcznienia p, w miejsce którego słyszalne jest b.

Przykłady:

Optujemy za nowym regulaminem, ponieważ stary nie spełnia naszych oczekiwań.
Nasza firma optuje za opcją numer 1.
Czy trzeba optować za tym projektem?

Komentarze