Jak piszemy: obydwuch czy obydwu

obydwu

Poprawna pisownia

obydwuch

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest obydwu.

Obydwu jest odmianą w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku w rodzaju męskoosobowym, pochodzącą od liczebnika oba/obydwie, odpowiadającemu liczbie 2 i wskazującemu, że to o czym mowa, dotyczy każdej z osób.

UWAGA: Obydwóch, zapisane z użyciem ó, także jest poprawną formą tego liczebnika. Obydwu i obydwóch są formami wariantywnymi, a więc takimi, które można stosować zamiennie.

Przykłady:

Obydwu mężczyzn ostatni raz widziano w środę.
Obydwu chłopców ukarano za niewłaściwe zachowanie.
Dla obydwu krajów konflikt nie wróży nic dobrego.

Komentarze

~ wel
1/18/23, 2:43 PM
Oba są błędne. Powinno być obu węży. Węże to rodzaj niemęskoosobowy.
~ wel
1/18/23, 2:41 PM
Oba są błędne. Powinno być oba węże, czyli obu węży. Węże to rodzaj niemęskoosobowy.
~ Krzysztof
8/25/21, 12:34 PM
obydwa są poprawne :)
~ Marta
8/22/21, 8:53 PM
Które sformułowaniem jest poprawne "obydwu węży" czy "obydwóch węży"?