Jak piszemy spieszyć czy śpieszyć

spieszyć oraz śpieszyć

Poprawna pisownia

----------

Niepoprawna pisownia

Zarówno spieszyć, jak i śpieszyć jest formą poprawną.

Spieszyć (śpieszyć) to iść lub jechać szybko, zrobić coś tak szybko jak to możliwe; z pośpiechem.

Obie formy znane są już od XV wieku, a więc obowiązuje pełna dowolność w zapisie.

UWAGA: Ciekawostką jest, że niegdyś wiele wyrazów rozpoczynających się na spi- zapisywano wyłącznie z użyciem ś, np. śpichlerz, śpiczasty, itp.

Przykłady:

Nie mogę z Tobą rozmawiać, spieszy (śpieszy) mi się.
Stare porzekadło mówi: „Spiesz (śpiesz) się powoli”.
Gdy człowiek się spieszy (śpieszy), to się diabeł cieszy.

Komentarze

~ anonimowania
3/23/20, 6:38 PM
Byłam pewna, że pisze i mówi się "spiesz" :O
~ Ada
9/15/19, 6:10 PM
Bardzo dobre wyjaśnienie.