Jak piszemy: stwur czy stwór

stwór

Poprawna pisownia

stwur

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik stwór zapisujemy z użyciem ó.

Stwór – dziwna istota o niesamowitym wyglądzie, poczwara, stwora.

Pisownia przy użyciu ó – zgodnie z regułami ortograficznymi – występuje zawsze wtedy, gdy wymienia się na a, e lub o, a więc stwór, bo: stwory.

Przykłady:

Stwór straszy mieszkańców wioski od wieków.
Nie bój się! Ten przedziwny stwór to smok.
Jeśli dzielny rycerz zgładzi potężnego stwora, w nagrodę otrzyma rękę księżniczki.

Komentarze