Jak piszemy: tej że czy tejże - razem czy osobno

tejże

Poprawna pisownia

tej że

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią tejże jest pisownia łączna.

Tejże jest zaimkiem w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku, pochodzącym od zaimka wskazującego ten, ta, to.

Łączną pisownię tejże wyjaśnia budowa wyrazu: tej + -że. Tej jest zaimkiem wskazującym połączonym z partykułą wzmacniającą -że.

Przykłady:

Tejże nocy nie było jej w domu.
Jeśli nie uda mi się rozwiązać tejże zagadki, przegram konkurs.
W tejże sprawie nie mam nic do powiedzenia.

Komentarze