Jak piszemy: trzebaby czy trzeba by – razem czy osobno?

trzeba by

Poprawna pisownia

trzebaby

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pisownia rozłączna.

Trzeba by utworzone jest w trybie warunkowym w czasie teraźniejszym, pochodzącym od trzeba. Trzeba jest wyrazem używanym w połączeniu z wymienionym lub domyślnym jest, było i będzie oraz dopełniaczem lub bezokolicznikiem. Oznacza, że coś powinno się, należy lub wypada.

Pisownię rozłączną cząstki -by stosuje się zawsze po nieosobowych formach czasownika i wyrazach o funkcji czasownikowej, np. można, trzeba, warto, itp.

Przykłady:

Trzeba by jechać bo się spóźnimy.
Trzeba by zwrócić uwagę na stale rosnącą liczbę bezdomnych zwierząt.
Trzeba by wiedzieć jakie zwyczaje u nich panują.

Komentarze

~ w203
7/18/22, 10:58 AM
Powstałby, napisałby, wykrztusiłby, przekształciłby, pojechałby - takie słówka pisze się razem =)
~ Oldo
10/9/20, 7:38 AM
A kiedy piszę się końcówkę "by" razem. Bo mnie chodzi po głowie, że jak 60 lat temu byłem uczniem szkoły to kazano pisać razem. A może nie ta pamięć?
~ Janusz
3/19/19, 9:43 AM
Prze pani, dlaczemu tak?
~ Kubiq
10/16/18, 12:59 PM
O nieee pani minźle powiedziala