Jak piszemy: u nas czy unas – razem czy osobno?

u nas

Poprawna pisownia

unas

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie przyimkowe u nas – będące połączeniem przyimka „u” i zaimka osobowego „nas” -  piszemy OSOBNO.

Zasady języka polskiego mówią, że wyrażenia przyimkowe bez względu na ich znaczenie pierwotne lub przenośne (poza nielicznymi wyjątkami) piszemy rozdzielając człony wchodzące w ich skład.

Przykład:

U nas w domu nie jest stylowo, ale bardzo przytulnie.
U nas w szkole panuje prawdziwy rygor.

Komentarze